Bankfokus Nr 2

VD-ord

Bedrägerier är ett allvarligt och snabbt växande problem. De ekonomiska och samhälleliga kostnaderna är stora. Och hotet mot människors trygghet är ännu större. Bakom många bedrägeribrott ligger identitetsstölder. Enligt Polisen sker ungefär 85 000 identitetsstölder varje år.

Kära läsare,

En mycket viktig del av problemet är att Sverige har för många och för osäkra identitetskort, 15 stycken noga räknat. Dessa handlingar har mycket varierande tillförlitlighet. Exempelvis kan den som har papper på att den kan köra bil i ett annat land få ett svenskt körkort utan att personens identitet har fastställts. Många id-handlingar kan lätt förfalskas och den som har onda avsikter kan på ett par minuter på internet hitta folk som erbjuder falska svenska "legitimationer" för några hundralappar.

Det är en statlig kärnuppgift att ta ett helhetsansvar för svenska id-handlingar. Helst borde staten utfärda officiella id-handlingar med säkerställd bakgrundskontroll av identiteten till alla svenska medborgare och alla som har laglig rätt att vistas i Sverige. Det näst bästa, och kanske mest realistiska alternativet, är att staten tar ansvar för hur det ska gå till att ansöka om, tillverka och överlämna id-handlingar till dem som har rätt att få dem. Och staten måste se till att det går att enkelt, snabbt och pålitligt kontrollera en id-handlings äkthet mot en databas.

Även bankerna kan och är beredda att göra mer. Upplysningscentralen (UC), som ägs av några av bankerna, gör tillsammans med andra ledande kreditupplysningsföretag en gemensam insats för att förbättra skyddet mot bedrägerier genom att förenkla och underlätta för den som drabbas av bedrägeri eller bedrägeriförsök att spärra sitt personnummer.

Men störst ansvar har ändå staten. Det finns för många kockar och alltför många oeniga myndigheter. Därför måste nu inrikesminister Anders Ygeman ta ett kraftfullt grepp.

Trevlig sommar!

Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen