Lagar & regelverk

Enkla skuldebrev

Om löpande skuldebrev ersätts med så kallade enkla skuldebrev vid bolån till konsumenter kan en central del av bolåneprocessen göras digital, utan upprättande av en branschgemensam digital infrastruktur. Det är slutsatsen av den studie som Bankföreningen avslutade 2019 i syfte att underlätta branschens digitalisering av bolån.

Banker har under senare år arbetat för ökad digitalisering av bolån till konsumenter. Olika banker har olika lösningar för bolåneprocessen, mer eller mindre digitala. Även om lånelöfte och kreditprövning görs digitalt sker ofta själva signeringen av skuldebrevet fysiskt på hemskickade papper. Detta sker på grund av användandet av löpande skuldebrev som innebär att det fysiska skuldebrevet är bärare av skulden via originalhandlingen.

Att skapa ett digitalt original kan vara komplicerat: hur säkerställa att det digitala skuldebrevet inte är en kopia eller förfalskat?

En möjlighet är att använda sig av blockkedjeteknik, då ändringar på dokument registreras. För att möjliggöra hantering av löpande digitala skuldebrev skulle blockkedjetekniken kunna användas i en branschgemensam lösning, detta sågs dock både som tidskrävande och komplicerat om än möjligt för att uppnå ökad digitalisering.

Studie om bankgemensamma behov

Bankföreningen startade 2018 en studie för att undersöka vilka bankgemensamma behov som fanns gällande digitala skuldebrev. Med utgångspunkt i marknadens totala låneportfölj kunde det snart konstateras att de enkla skuldebreven var smidigare att digitalisera än de löpande skuldebreven. Inom konsumtionslån och kortkrediter, används ofta enkla skuldebrev. Kunden och långivaren ingår avtal, idag ofta genom digital signering och inga digitala original behövs.

Ganska tidigt i studien ställdes frågan om det var möjligt att använda enkla skuldebrev även för bolån till konsumenter. Bankföreningen anlitade Torgny Håstad, professor i civilrätt och tidigare justitieråd i Högsta domstolen, som kom fram till att det är möjligt.

Slutsats och nästa steg

Bankföreningens studie visar att enkla skuldebrev för konsumenters bolån är en möjlig väg att gå. Om man använder enkla skuldebrev i det digitala flödet istället för löpande skuldebrev faller behovet av digitala original och därmed även behovet av en branschgemensam infrastruktur.

Nu måste respektive bank välja hur den går vidare med sin digitalisering. Det kommer säkert att innebära flera olika lösningar från de olika bankerna, med eller utan löpande skuldebrev. Men det blir ingen gemensam infrastruktur i dagsläget för konsumenters bolån.

Slutsatsen bygger på den juridik och de förutsättningar som finns idag. I studien konstaterar Bankföreningen att analysen måste göras ”vid var tid”, när det till exempel kommer nya lagar.