Banksäkerhet

Bedrägerier

Under flera år har bedrägerierna ökat bland konsumenter och företag. Nästan hälften av brotten är kopplade till organiserad brottslighet och gängkriminalitet. Social manipulering har gjort brottsligheten mer riktad och personlig.

Bedrägerimetoderna ändras hela tiden och under de senaste åren har vishing-, smishing-, investerings-, romans- och kreditbedrägerier ökat. Antalet penningmålvakter som möjliggör bedrägerierna fortsätter att vara ett problem. 

Under våren 2024 har bankerna successivt infört  en mängd åtgärder för att ytterligare stärka kundskyddet mot bedrägerier. Åtgärderna har tagits fram för att du som  kund ska kunna utföra dina bankaffärer på ett tryggt och säkert sätt. 

Den ökade brottsligheten och de bedrägerier som följer i dess spår är ett stort samhällsproblem som bankerna inte kan stoppa på egen hand. Många delar av samhället behöver stärkas för att kunna förebygga och bekämpa bedrägerier mer effektivt. Regeringen, brottsbekämpande myndigheter, telekombolag och banker är alla viktiga i detta arbete.


Bankgemensamma initiativet Svårlurad! mot bedrägerier

På Svårlurad! får du tips och råd om hur du skyddar dig mot sms- och telefonbedrägerier. Här hittar du också informationsmaterial och filmer.