Rapport om bankregleringar

Regleringar och krav på bankerna - konsekvenser för företag och hushåll (2018)

I denna rapport vill Svenska Bankföreningen synliggöra det komplexa regelverk inom vilket bankerna verkar. Vi vill visa konsekvenserna av svenska regleringar och avgifter som går utöver de krav som gäller för såväl internationella banker som våra europeiska konkurrenter och de konsekvenser detta får för samhällsekonomin och bankkunderna. I slutändan är det privatpersoner och företag som drabbas.

Ett effektivt bankväsende är en förutsättning för en väl fungerande ekonomi. För att företag ska kunna växa, hushåll ska kunna köpa sin bostad och för att varor och tjänster ska kunna byta ägare behövs banker som ger lån, hanterar sparande och säkrar att betalningarna fungerar. Bankerna har därigenom en central roll för ekonomisk tillväxt och människors välfärd.

Därför är det viktigt för samhällsekonomin att banksystemet är stabilt och väl fungerande.

Vikten av stabila och säkra banker blev extra tydlig under finanskrisen 2008 då många länders ekonomier skadades allvarligt av att deras banker gjorde stora förluster. Efter finanskrisen beslutades därför om många åtgärder för att skapa ett mer robust och motståndskraftigt banksystem, något som Bankföreningen och våra medlemsbanker i grunden välkomnar. I jämförelse med många andra länder är de svenska bankerna välskötta, stabila och väl kapitaliserade. Den svenska statens agerade för att skydda småsparare och skattebetalare under tidigare finanskriser utgör också ett föredömligt exempel.

Men mer är inte alltid bättre. Kraven, avgifterna och regleringarna av bankverksamhet ökar alltmer och Sverige avviker i många avseenden från övriga Europa. Det finns en gräns för när regelverk och avgifter inte längre kan motiveras av omsorg om skattebetalare och en strävan efter robusta banker, utan i stället hämmar den ekonomiska aktiviteten i samhället. Ingen vinner egentligen på överreglerade banker. Alltför höga kapitalkrav ökar bankernas finansieringskostnader, vilket gör det dyrare att låna för hushåll och företag och minskar utlåningen. Det har i sin tur en dämpande effekt på ekonomin och hotar därför både jobb och välfärd. Att ytterligare reglera en i grunden stabil och väl kapitaliserad bankverksamhet ger negativa effekter på tillväxten. Det bör även understrykas att starka och välkapitaliserade banker gör att omfattande direkta regleringar av hushållens och företagens lån och krediter är överflödiga.