Att bli bankkund

Att bli bankkund

För att bli kund i en svensk bank måste du kunna identifiera dig och svara på frågor om varför du behöver ett bankkonto. Här får du vägledning om vilken information banken behöver från dig när du besöker ett bankkontor.

Identifiering

Du måste alltid kunna identifiera dig.

 1. Du kan identifiera dig med en giltig svensk identitetshandling, som pass nationellt identitetskort eller BankID. Du kan också identifiera dig med ett svenskt körkort.

 2. Om du saknar svensk identitetshandling kan du identifiera dig med ett giltigt utländskt pass eller en annan fotoförsedd identitetshandling, där ditt medborgarskap framgår. Den ska vara utfärdad av en myndighet eller en annan behörig utfärdare. Observera att banken kan begära att du visar upp ytterligare handlingar.

 3. Om du saknar giltig identitetshandling ska du med andra handlingar från en oberoende och tillförlitlig källa kunna visa vem du är och ditt medborgarskap.

Utländska studenter

Om du är en utländsk student behöver du kunna identifiera dig enligt ovan. Dessutom behöver du:

 • Uppehållstillstånd eller visum (gäller ej EU-medborgare).
 • Antagningsbesked från universitetet där utbildningens varaktighet framgår.

Behov av bankkonto

Du måste kunna förklara varför du behöver ett bankkonto och hur du kommer att använda kontot. Det kan vara för att sätta in din lön eller annan ersättning, betala hyra eller att spara. Banken kan också ställa andra frågor till dig för att få mer kunskap om dig som kund.

Rätt till bankkonto…

Möjligheten att få tillgång till bankkonto, som omfattas av den  statliga insättningsgarantin, och till grundläggande betaltjänster står i princip öppen för alla personer. Detta gäller oavsett vilket medborgarskap du har och oavsett om du har ett svenskt personnummer.

…men, i vissa fall måste banken neka dig att öppna konto

Banken får inte öppna konto om:

 • Banken inte kan identifiera dig på ett tillräckligt säkert sätt.
 • Banken bedömer att den information som du lämnar om varför du vill öppna ett konto inte är tillräcklig.
 • Banken genom att öppna ett konto bryter mot någon regel i lag eller föreskrift.

Banken får också neka dig ett konto om du tidigare varit ohederlig mot banken.

Tänk på att …

 • Du måste kunna förstå och bankens frågor och kunna svara på dem.
 • Du måste också kunna förstå den information som du får från banken.
 • Om du behöver någon som översätter åt dig bör du ta med en sådan person till mötet med banken.
 • Banken kommer att fråga var dina pengar kommer ifrån.
 • Ditt konto och andra banktjänster får inte användas av någon annan utan att avtal om det finns med banken. 
 • Banken kan komma att ställa ytterligare frågor eller ställa andra krav.