Situationen i Ukraina

Länkar till viktig information

Här har vi samlat länkar till viktig information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Europeiska Unionen (EU)

EU har infört nya och utökade sanktioner med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Sanktioner utfärdade av EU via förordningar blir direkt tillämpliga i Sverige.

Såväl finansiella företag som ett betydande antal företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn är skyldiga att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat och som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister och personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.

Uppdaterad information om gällande sanktioner publiceras i EU:s officiella tidning.

Länk: Europeiska unionens officiella tidning (Eur-Lex)

På EU-kommissionens webbplats finns vägledning, länkar till sanktionslistor med mera: Restrictive measures (sanctions) EU-kommissionen]

EU-myndigheter - EBA och Eiopa

Finansiella företag kan nu skicka frågor till Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) om hur sanktionsreglerna med anledning av situationen i Ukraina ska tillämpas.

Mejladressen till EBA:s funktionsbrevlåda finns med i det uttalande som EBA publicerat med anledning av situationen i Ukraina. Där framgår också att EBA samlar in frågorna åt EU-kommissionen, som sedan kommer att svara på de frågor som kommer in.

EBA:s uttalande med mejladressen för frågor: 
EBA calls on financial institutions to ensure compliance with sanctions against Russia following the invasion of Ukraine and to facilitate access to basic payment accounts for refugees 

Mejladressen till Eiopa:s funktionsbrevlåda: Sanctions-QandA@eiopa.europa.eu

EBA: Massflyktsdirektivet innebär skyldighet att öppna betalkonto 
EBA påminner om skyldigheten att öppna betalkonto med grundläggande funktioner till konsumenter i samband med att massflyktsdirektivet har aktiverats.

EBA calls on financial institutions to ensure compliance with sanctions against Russia following the invasion of Ukraine and to facilitate access to basic payment accounts for refugees | European Banking Authority (europa.eu)

Regeringen

Samlad  information från regeringen om arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina. 

Länk: Rysslands invasion av Ukraina - Regeringen.se

Finansdepartementet

Vid en pressbriefing den 8 mars summerade finansminister Mikael Damberg och finansmarknadsminister Max Elger de finansiella sanktionerna och konsekvenserna av invasionen för den finansiella stabiliteten och utvecklingen i ekonomin.

Länk: Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina

Utrikesdepartementet 

I Sverige är det Utrikesdepartementet som samordnar sanktionspolitiken.

På Utrikesdepartementets webbplats finns dokumentation över samtliga finansiella sanktioner som har utfärdats och information om de personer, grupper och enheter som sanktionerna riktas mot. På denna sida presenteras några exempel på EU-sanktioner. Informationen på UD:s webbplats uppdateras löpande och UD uppmanar den som vill kontrollera vad som gäller i dagsläget att kontakta ansvarig geografisk enhet på UD.

På deras webbplats finns mer information om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och om EU:s sanktionsförordningar.

Länk: Internationella sanktioner (UD)

Finansinspektionen

Finansinspektionen har i uppdrag att ta emot uppgifter om frysta tillgångar från fysiska och juridiska personer och att vidarebefordra dessa uppgifter till EU-kommissionen. Finansinspektionen kan också bevilja undantag från frysning i vissa situationer.

Läs mer om Finansinspektionens uppdrag på deras webbplats.

Swift

Swift har gjort en sammanställning av svar på de mest förekommande frågorna med anledning av sanktionerna. Länk till FAQ

Information om EU:s beslut att utesluta ryska banker från Swift:  Ukraine: EU agrees to exclude key Russian banks from SWIFT

Länk till information på Swifts hemsida angående Rysslands invasion av Ukraina

Frågor från media hänvisas till: pressoffice@swift.com