Banksäkerhet

Banksäkerhet

Säkerhet är en grundförutsättning för bankverksamhet. Arbetet har intensifierats på senare år till följd av uppgången i antalet bedrägerier och det geopolitiska läget. Säkerhetsarbetet är en prioriterad fråga för Bankföreningen.

Säkerhetsarbetet på Bankföreningen kan delas upp i områdena bedrägerier, cybersäkerhet, penningtvätt samt beredskap och fysisk säkerhet. Områdena hänger dock ihop genom att bedragare till exempel använder sig av cyberbrott och därefter behöver tvätta brottsvinsterna för att kunna använda pengarna lagligt.

Bankföreningen arbetar med säkerhet genom

  • att samverka mot brott i olika former, som Samlit, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force, där Polisen, de fem största bankerna i Sverige och Bankföreningen ingår

  • att påverka makthavare och driva frågor som: att införa ett fullmaktsregister och ett målvaktsregister
    begränsa tillgången till personuppgifter på söktjänster på internet, skärpa regler för utfärdande av id-kort, försvåra manipulering av telefonnummer 

  • informationskampanjer som ska stärka bankkunderna mot brottsförsök

  • beredskapsövningar med andra finansiella organisationer och myndigheter

 

Hotbildsbedömning för Sveriges banker 2024

I publikationen Hotbildsbedömning för Sveriges banker 2024 beskriver och bedömer bankernas säkerhetsorganisationer årligen den branschgemensamma hotbilden  med utgångspunkt från bankernas verksamhet. 

 

Till Hotbildsbedömningen