Viktiga länkar

Länkar till närstående hemsidor

 

Bankplatser i Sverige

Bankplatser i Sverige är en informationstjänst med uppgifter om bankkontor i Sverige. Du finner du snabbt och enkelt till exempel clearingnummer och adressuppgifter till olika bankkontor.

 

Bankinfrastruktur AB (BSAB)

Bankföreningens dotterbolag som arbetar för att utveckla en modern och hållbar svensk bankinfrastruktur.

 

Simpt - Svenska institutet mot penningtvätt

Simpt är ett branschsamarbete som syftar till att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

 

 

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå hjälper konsumenter med oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning i bank-, försäkrings- och pensionsfrågor.