Svensk bankmarknad

Bankerna i Sverige 2022

Bankerna i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning, sparande, bank via internet och betalningar. Publikationen uppdateras årligen.

Det fanns totalt 123 banker i Sverige i december 2022 och de kan delas in i fyra huvudkategorier - svenska bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker.

Antalet bankaktiebolag och utländska bankfilialer i Sverige har ökat från 66 stycken år 2012 till 77 år 2022. Ökningen beror framförallt på att det har blivit fler svenska bankaktiebolag till följd av att flera kreditmarknadsbolag har ombildats till bank och på att europeiska banker startat filialer i Sverige.