Stibor

Om Stibor

Stibor är den referensränta som vanligen används i finansiella kontrakt avseende svenska kronor med rörlig räntebindning. Stibor används i obligationer och lån och i de flesta typer av ränte- och valutaderivat.

Stibor administreras av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), som är ett dotterbolag till Svenska Bankföreningens dotterbolag Financial Benchmark Sweden (FBS). SFBF övertog administrationen från Svenska Bankföreningen i april 2020.

SFBF ansvarar för att beräkna, publicera och administrera Stibor i enlighet med bestämmelser i EU:s lagstiftning (EU 2016/1011) Benchmarkförordningen (BMR), svensk lagstiftning och riktlinjer från Finansinspektionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). SFBF är auktoriserat av Finansinspektionen att verka som administratör för referensvärden enligt artikel 34.1.a i BMR.

Har du frågor om Stibor vänligen kontakta: 
SFBF:s hemsida 
SFBF: +46 8 437 379 60