Oanade möjligheter

Ska inspirera fler in i den digitala världen

Den digitala utvecklingen går snabbt och har blivit en naturlig del i vår vardag. Ett område som en del fortfarande anser vara svårt och krångligt är digitala banktjänster. I dag står nästan 1 miljon människor i Sverige utanför centrala digitala tjänster.

Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund tog för några år sedan initiativ till en gemensam informationssatsning för att motivera fler att ta steget in i den nya digitala världen.