Finansiell infrastruktur

Svenskt API-forum

Bankföreningen har tagit initiativ till Svenskt API-forum - en fristående mötesplats där banker och fintechbolag kan träffas för att utbyta erfarenheter och samarbeta. Syftet är att uppnå väl fungerande API-lösningar baserade på kraven i det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och tekniska standarder från EBA.

Svenskt API-forum bildades i september 2018 när representanter för banker och de mest aktiva fintechbolagen träffades för att diskutera formerna för forumet. Även Bankföreningen och Swedish FinTech Association deltog på mötet. 

Forumet har ett tjugotal medlemmar och leds av två ordföranden, en från bankerna och en från fintechföretagen. Bankföreningen tillhandahåller sekretariattjänster.

Varför startades API-forum? 

Sedan den 1 maj 2018 är det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) implementerat i den svenska betaltjänstlagen. En utmaning är hur bankerna, som kontohållare, på ett enkelt och säkert sätt kan möta det nya lagkravet. Det innebär att företag, s k tredjepartsleverantörer som har tillstånd av Finansinspektionen, kan initiera betalningar eller hämta kontoinformation.

Majoriteten av banker kommer att uppfylla de uppställda kraven genom att utveckla särskilda API-lösningar, som är dedikerade definierade tekniska gränssnitt mellan banken och tredjepartsleverantörerna. Motsvarande lösningar krävs även för open banking i det bredare perspektivet, där aktörer på frivillig basis kan komma överens om att distribuera tjänster.

Svenskt API-forum ska bland annat medverka till att kontohållande banker och tredjepartsleverantörer kan komma överens om vissa gemensamma kriterier för att väl fungerande API-lösningar kan utvecklas.