När banken inte får utföra tjänsten

När banken inte får utföra tjänsten

Enligt penningtvättslagen får inte banken ingå en affärsförbindelse med, eller utföra transaktioner åt, en kund utan att känna till syftet med kundens verksamhet. Om inte syftet med affärsrelationen eller med en begärd transaktion är uppenbart, måste banken inhämta mer information.

Det innebär att om du inte kan visa giltig id-handling (eller identifiera dig på något annat sätt som banken godkänner), eller lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd, får inte banken utföra den önskade tjänsten.
 
Om lagen inte följs kan i värsta fall den enskilde banktjänstemannen bli straffad och banken kan få omfattande sanktioner från Finansinspektionen.
 
Om banken misstänker penningtvätt ska det rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten.