Svensk framtida betalinfrastruktur

Ny betalinfrastruktur

Förändrade kundbeteenden skapar förväntningar på snabbare, säkrare och mer effektiva betalningstjänster vilket dagens svenska betalinfrastruktur har haft svårt att möta fullt ut. Dessutom möjliggör EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD2, för nya aktörer vilket ökar konkurrensen på betalmarknaden.

För att möta kundernas behov och efterfrågan av nya produkter och tjänster inom betalområdet planeras en ny betalinfrastruktur i Sverige.

Ambitionen med den planerade betalinfrastrukturen är skapa bättre förutsättningar för innovation och utveckling av nya betalprodukter och betaltjänster.

För kunder kommer det att innebära mer kundanpassade betaltjänster, förenklad hantering av gränsöverskridande betalningar samt tillgång till nya innovativa betallösningar.

Bankerna kommer ges en större möjlighet till utveckling av betaltjänster samt lägre drifts-, underhålls- och utvecklingskostnader när det blir färre clearingsystem och internationella standardiserade format.

Svenska Bankföreningen startade 2017 tillsammans med sju medlemsbanker: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken och Swedbank, ett svenskt projekt, Framtidens betalinfrastruktur (FBI) för att utreda, utveckla och förbereda den svenska marknaden för en ny betalinfrastruktur.

Sedan början av 2020 fokuseras istället arbetet med övergången från den gamla betalinfrastrukturen till den nya inom Svenska transformationsprogrammet.

Den nya planerade betalinfrastrukturen kommer att ersätta dagens Bankgirosystem samt Dataclearingen, och bankerna på den svenska betalmarknaden kommer att behöva anpassa sina existerande betalprodukter och/eller utveckla nya.

Framtida betalregelverk

Framtida regelverk hanteras av organisationen Nordic Payments Council. Detta följer samma uppdelning som gäller inom EU för SEPA-betalningar. Den svenska marknadens framtida betalregelverk har ett antal viktiga avvikelser jämfört med SEPA:s motsvarande betalregelverk.

Inom SEPA måste du betala mot ett kontonummer men i det planerade framtida regelverket kommer även funktionen att göra betalningar till bankgiro- eller plusgironummer att finnas kvar på den svenska marknaden. Samtidigt kommer i framtiden ett antal andra funktioner att avvecklas, som till exempel värdeavier via Bankgirosystemet.