Bankföreningens Uppförandekod

Bankföreningens uppförandekod

Uppförandekoden är antagen av Bankföreningens årsmöte den 9 juni 2014

Medlemskap i Svenska Bankföreningen innebär att banken åtar sig att:

 • Följa Bankföreningens stadgar.
 • Aktivt bidra med kunskap och kompetens i Bankföreningens kommittéer och arbetsgrupper.

Medlemmarna stärker förtroendet genom att:

 • Följa Bankföreningens rekommendationer.
 • Verka för en sund, säker, stabil och ansvarsfull bankverksamhet.
 • Bidra till att stärka förtroendet för den svenska banksektorn samt till banksektorns utveckling.
 • Uppträda professionellt och etiskt gentemot kunder, konkurrenter och andra intressenter.
 • I publika sammanhang föra fram branschens betydelse för samhället och dess vikt för tillväxt och arbetstillfällen.
 • Verka för god konkurrens.

Medlemmarna verkar för transparens genom att:

 • Tillhandahålla tydlig, transparent och lättfattlig information om bankens produkter och tjänster.
 • Utgå från kundens totala finansiella situation och ha ett långsiktigt perspektiv vid erbjudande av produkter och tjänster.
 • Sprida ekonomisk kunskap för att stärka konsumenternas ställning.