Svensk Bankmarknad

Bankstrukturen

Universalbanker är banker som är representerade på större delen av den finansiella marknaden och erbjuder alla typer av finansiella tjänster. Därutöver finns det ett antal nischbanker som är specialiserade inom ett eller flera marknadssegment, sparbanker som verksamma på lokala eller regionala marknader samt utländska banker med filialer eller dotterbolag i Sverige.

Universalbanker

Banker som är representerade på större delen av den finansiella marknaden och kan erbjuda alla typer av finansiella tjänster, brukar kategoriseras som universalbanker. Bland dem märks främst de fyra stora bankerna – Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB. De har tillsammans en stark ställning totalt sett på den svenska bankmarknaden även om marknadsandelarna varierar på olika delmarknader. På inlåningssidan är marknadsandelen för de fyra stora bankerna 63 procent.

Det finns många likheter mellan de stora bankerna men också olikheter. Det är exempelvis stor skillnad i typ av kunder, prissättning av tjänster och distributionssätt. Därför är det i grunden fel att tala om de fyra stora bankerna som en enhetlig grupp - de konkurrerar med varandra och med alla andra banker på marknaden.

På den svenska marknaden har Handelsbanken och Swedbank flest kontor, 463 respektive 275. De flesta banktjänster erbjuds även via internet och smarta mobiltelefoner. Det har medfört att kontoren numera i högre grad arbetar med rådgivning och försäljning av bankernas produkter och tjänster.

Nischbanker och utländska banker

Sedan slutet av 1990-talet har såväl de övriga bankaktiebolagen som utländska bankfilialer tagit marknadsandelar på svenska hushålls inlåning. Banker som Skandiabanken, Länsförsäk­ringar Bank och Ikanobanken etablerade sig som telefon- och internetbanker i mitten av 1990-talet och ICA Banken i början av 2000-talet. De är i huvudsak fortfarande inriktade på privatkundsmarknaden men har gradvis utökat sitt tjänsteutbud.

En annan kategori av banker är sådana med bakgrund som värdepappersbolag och är främst inriktade på värdepappershandel och förvaltning, till exempel bankerna Avanza och Nordnet.

Ytterligare en kategori är de banker som tidigare har verkat som kreditmarknadsbolag, till exempel Volvofinans Bank och Marginalen Bank.

De utländska bankernas närvaro i Sverige är väsentlig framförallt genom Danske Banks med cirka 35 kontor. Utländska banker kan inom vissa segment, till exempel invest­ment banking, ha betydande marknadsandelar.

Sparbanker

De fristående sparbankerna och sparbanksaktiebolagen är verksamma på lokala eller regionala marknader. Sparbankerna och sparbanksaktiebolagen har en marknadsandel på drygt 10 procent av hushållsinlåningen i Sverige men kan på en lokal marknad vara väsentligt större. De fristående sparbankerna hade 145 kontor i slutet av 2015, vilket motsvarar cirka 10 procent av Sveriges 1 644 bankkontor.

Inlåning från allmänheten, december 2016

   Swedbank    20 procent
   Handelsbanken    18 procent
   Nordea    14 procent
   SEB    11 procent
   Övriga bankaktiebolag    24 procent
   Sparbanker    7 procent
   Utländska banker    3 procent
   Övriga institut    3 procent

Källa: SCB