Banksäkerhet

Stoppa bedragaren - informationsblad

Det krävs gemensamma krafter för att stoppa befogenhetsbedrägerier framför allt mot äldre. Därför har Svenska Bankföreningen och SSF Stöldskyddsföreningen tillsammans med seniororganisationer tagit fram ett nytt informationsblad ”Stoppa bedragaren” med klisterdekaler, som en påminnelse om att inte lämna ut personliga uppgifter. Dekalerna kan fästas på telefonen eller dörren.

Befogenhetsbedrägerierna mot äldre har ökat de senaste åren. En befogenhetsbedragare kan till exempel påstå sig vara banktjänstemän, polis eller läkare och använder sig på så sätt av social manipulation och människors tilltro till auktoriteter för att på så sätt lura till sig egen ekonomisk vinning. I regel sker bedrägerierna via telefonsamtal eller fysiska besök i bostaden. Bedragarna, som blir alltmer skickliga, utnyttjar äldres vänlighet och okunskap om hur bedrägerierna går till. Eftersom bedragarna använder skrämseltaktik för att skapa rädsla för till exempel pågående sjukdom eller att konton håller på att tömmas är det svårt att förebygga dessa brott. Det är lätt att handla i panik och inte tänka klart när man blir rädd. Fram till och med maj i år anmäldes 4 303 sådana bedrägerier varav 3 001 var riktade mot äldre.

Svenska Bankföreningen och SSF Stöldskyddsföreningen har tillsammans med ett par seniororganisationer tagit fram ”Stoppa bedragaren”, som är ett nytt material för att hjälpa äldre i den stressade situationen. Det är ett informationsblad med klisterdekaler som kan fästas på mobiltelefon, vanliga telefon och ytterdörr med råd om hur man ska hantera oväntade samtal eller besök för att minska risken att bli bedragen.  

Informationsbladet innehåller tips för att minska risken att bli lurad.
• Lämna aldrig ut dina personliga uppgifter, lösenord eller koder till någon på deras begäran.
• Logga aldrig in med BankID på uppmaning från någon annan.
• Kontakta omedelbart din bank om du tror du blivit lurad.
• Släpp inte in någon oanmäld i bostaden.
• Polisanmäl alltid om du upplever att någon ringt upp dig och försöker lura dig.

Mer information:
Mer information om hur man skyddar sig mot bedrägerier finns på respektive banks hemsida samt på Stöldskyddsföreningens hemsida Sveriges nya samlingsplats för säkerhet online. | Säkerhetskollen (sakerhetskollen.se)

Informationsbladet finns att beställa hos Svenska Bankföreningen: info@swedishbankers.se