Rapporter om Basel 4

EU implementation of the final Basel 3 (2019)

Den totala kapitalkravsökningen för europeiska banker till följd av kapitaltäckningsregelverket Basel 4 (branschens benämning på Basel 3) kan bli så hög som 300-400 miljarder euro. Det konstaterar analysföretaget Copenhagen Economics i en rapport som tagits fram på uppdrag av Europeiska Bankföreningen, EBF. Rapporten visar också att de nya reglerna kan få en långsiktig negativ effekt på tillväxten i EU.