E-faktura

E-faktura

Allt fler företag skickar sina fakturor elektroniskt till fakturamottagare, vare sig det rör sig om till andra företag eller privatkunder. Det är miljövänligt och billigare än pappersfakturor. Bankerna har en självklar roll som förmedlare av e-fakturor. Bankföreningen koordinerar samarbetet mellan bankerna.

Bankerna har erbjudit e-faktura till privatkunder sedan andra halvan av 1990-talet och som en generell tjänst till företagskunder sedan början av 2000-talet.

För företagen är hanteringen av e-fakturor billigare än den för pappersfakturor, inte minst för att den går att automatisera i högre grad. Den går också snabbare och är säkrare, bland annat minskar risken för bluffakturor. För privatpersoner är den ett enkelt sätt att ta emot räkningarna på. Alla vinner dessutom på att miljön skonas.

Svenska Bankföreningens arbete

Bankerna samarbetar för att kunna utväxla e-fakturor mellan sig, så att företag och privatpersoner bara ska behöva ha en bankkontakt oavsett vilken bank motparten har. Bankföreningen koordinerar samarbetet som handlar om att utveckla och förvalta regelverk och riktlinjer samt gemensamma filformat.

Bankföreningen bevakar och deltar därtill i forum kring standardisering av e-faktura, så som Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) och SIS/ISO.

Det är 13 banker som är med i samarbetet - Danske Bank, DNB, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd, Svea Bank, Swedbank och Ålandsbanken. För företaget som ska skicka fakturor till sina kunder räcker det därmed att vända sig till sin egen bank för att kunna nå alla, oavsett vilka banker de har.