Statistik och rapporter

Bankerna i Sverige

Publikationen Bankerna i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning, sparande, bank via internet och betalningar. Publikationen uppdateras årligen. Ladda ner under det årtal du är intresserad av.

Börja prenumerera på Banker i Sverige