Finansiell infrastruktur

Konto- och clearingnummer

Konto- och clearingnummer 

För att kunna delta i Bankgirot, Riksbankens RIX-system eller Svenska Bankföreningens Dataclearingsystem krävs ett clearingnummer. Det är ett identitetsbegrepp för en bank eller annat institut som deltar, direkt eller indirekt, i ett betalningssystem och därmed agerar på den svenska marknaden för betalningar. Bankföreningens dotterbolag Bankinfrastruktur i Sverige AB (BSAB) ansvarar för regelverket.

En bank eller annat institut kan efter ansökan tilldelas en clearingnummerserie, som vanligen består av en serie om tio nummer. Själva clearingnumret består av fyra siffror.

Läs mer på BSAB | Konto- och clearingnummer (bankinfrastruktur.se)

Publicerad den 26 augusti 2022

 

IBAN och svenskt nationellt kontonummer 

IBAN används idag vid till exempel en SEPA-betalning. I den framtida svenska betalinfrastrukturen ska IBAN också användas i interbankledet. Utgångspunkten för att kunna skapa ett IBAN är ett svenskt nationellt kontonummer som baseras på definitionen av den svenska kontonummerstrukturen där checksiffran (ibland kallad kontrollsiffra) krävs. Detta hanterar de svenska bankerna som utför kontoöverföringar idag.

Läs hur ett IBAN tas fram på BSAB | IBAN och svenskt nationellt kontonummer (bankinfrastruktur.se

Publicerad den 19 december 2022