Organisation

Styrelsen

Bankföreningens styrelse väljs för en tid av högst tre år. I styrelsen ingår representanter för de olika medlemsföretagen. Styrelsen utser sin ordförande samt Bankföreningens verkställande direktör, som ingår i styrelsen.

Ordförande
BIRGITTE BONNESEN,
Swedbank
Ordförande sedan 2016

Vice ordförande
ANDERS BOUVIN
Handelsbanken
Ledamot sedan 2016

CASPER VON KOSKULL
Nordea Bank
Ledamot sedan 2015

JOHAN TORGEBY
SEB
Ledamot sedan 2017

BERIT BEHRING
Danske Bank
Ledamot sedan 2017

ANDERS BORGCRANTZ
Länsförsäkringar Bank
Ledamot sedan 2017

JAN OLSSON
Deutsche Bank
Ledamot sedan 2016

HANS LINDBERG
VD Svenska Bankföreningen
Ledamot sedan 2015

Suppleanter

ANDERS KARLSSON, Swedbank
ROLF MARQUARDT, Handelsbanken
HEIKKI ILKKA, Nordea Bank
JAN-ERIK BACK, SEB
JAN ÅSLUND, Danske Bank
KLAS DANIELSSON, SBAB
EIRIK WINTER, Citibank Europé