Styrelsen

Styrelsen

I styrelsen ingår representanter för de olika medlemsföretagen. Styrelsen utser sin ordförande samt Bankföreningens verkställande direktör, som ingår i styrelsen. Ordförande och vice ordförande väljs på en tid av två år med möjlighet till förlängning på ytterligare på ett år.

JENS HENRIKSSON, ordförande
Swedbank
Ledamot sedan 2019

JOHAN TORGEBY, vice ordförande
SEB
Ledamot sedan 2017

MICHAEL GREEN
Handelsbanken
Ledamot sedan 2024

MARTIN PERSSON
Nordea Bank
Ledamot sedan 2018

JOHANNA NORBERG
Danske Bank
Ledamot sedan 2019

SVEN EGGEFALK
Länsförsäkringar Bank
Ledamot sedan 2018

PER LINDBLAD
Landshypotek Bank
Ledamot sedan 2022

MIKAEL INGLANDER
SBAB
Ledamot sedan 2024

EIRIK WINTER
BNP Paribas
Ledamot sedan 2024

HANS LINDBERG
VD Svenska Bankföreningen
Ledamot sedan 2015

Suppleanter

ANDERS KARLSSON, Swedbank
MASIH YAZDI, SEB
CARL CEDERSCHIÖLD, Handelsbanken 
PER LÅNGSVED, Nordea Bank
ANNA-LENA AXBERGER, Danske Bank
MARTIN RYDIN, Länsförsäkringar Bank
ARVID KRÖNMARK, Skandiabanken
ERIK SAVOLA, Citibank Europe