Styrelsen

Styrelsen

Bankföreningens styrelse väljs för en tid av högst tre år. I styrelsen ingår representanter för de olika medlemsföretagen. Styrelsen utser sin ordförande samt Bankföreningens verkställande direktör, som ingår i styrelsen.

JOHAN TORGEBY, ordförande
SEB
Ledamot sedan 2017

CARINA ÅKERSTRÖM, vice ordförande
Handelsbanken
Ledamot sedan 2019

JENS HENRIKSSON
Swedbank
Ledamot sedan 2019

MARTIN A PERSSON
Nordea Bank
Ledamot sedan 2018

JOHANNA NORBERG
Danske Bank
Ledamot sedan 2019

SVEN EGGEFALK
Länsförsäkringar Bank
Ledamot sedan 2018

JOHANNA CERWALL
Skandiabanken
Ledamot sedan 2018

JAN OLSSON
Deutsche Bank
Ledamot sedan 2016

HANS LINDBERG
VD Svenska Bankföreningen
Ledamot sedan 2015

Suppleanter

MASIH YAZDI, SEB
CARL CEDERSCHIÖLD, Handelsbanken
ANDERS KARLSSON, Swedbank
PER LÅNGSVED, Nordea Bank
ANNA-LENA AXBERGER, Danske Bank
KLAS DANIELSSON, SBAB
MARIE HALLING, ICA Banken
ELISABETH BESKOW, DNB