Styrelsen

Styrelsen

I styrelsen ingår representanter för de olika medlemsföretagen. Styrelsen utser sin ordförande samt Bankföreningens verkställande direktör, som ingår i styrelsen. Ordförande och vice ordförande väljs på en tid av två år med möjlighet till förlängning på ytterligare på ett år.

CARINA ÅKERSTRÖM, ordförande
Handelsbanken
Ledamot sedan 2019

JENS HENRIKSSON, vice ordförande
Swedbank
Ledamot sedan 2019

JOHAN TORGEBY
SEB
Ledamot sedan 2017

MARTIN PERSSON
Nordea Bank
Ledamot sedan 2018

JOHANNA NORBERG
Danske Bank
Ledamot sedan 2019

SVEN EGGEFALK
Länsförsäkringar Bank
Ledamot sedan 2018

MARIE HALLING
ICA Banken 
Ledamot sedan 2021

PER LINDBLAD
Landshypotek Bank
ledamot sedan 2022

JAN OLSSON
Deutsche Bank
Ledamot sedan 2016

HANS LINDBERG
VD Svenska Bankföreningen
Ledamot sedan 2015

Suppleanter

CARL CEDERSCHIÖLD, Handelsbanken
ANDERS KARLSSON, Swedbank
MASIH YAZDI, SEB
PER LÅNGSVED, Nordea Bank
ANNA-LENA AXBERGER, Danske Bank
MARTIN RYDIN, Länsförsäkringar Bank
EWA GLENNOW, Marginalen Bank
RIKARD JOSEFSON, Avanza
ELISABETH BESKOW, DNB