Organisation

Styrelsen

Bankföreningens styrelse väljs för en tid av högst tre år. I styrelsen ingår representanter för de olika medlemsföretagen. Styrelsen utser sin ordförande samt Bankföreningens verkställande direktör, som ingår i styrelsen.

Ordförande
BIRGITTE BONNESEN,
Swedbank
Ordförande sedan 2016

Vice ordförande
ANDERS BOUVIN
Handelsbanken
Ledamot sedan 2016

CASPER VON KOSKULL
Nordea Bank
Ledamot sedan 2015

JOHAN TORGEBY
SEB
Ledamot sedan 2017

BERIT BEHRING
Danske Bank
Ledamot sedan 2017

SVEN EGGEFALK
Länsförsäkringar Bank
Ledamot sedan 2018

JAN OLSSON
Deutsche Bank
Ledamot sedan 2016

HANS LINDBERG
VD Svenska Bankföreningen
Ledamot sedan 2015

Suppleanter

ANDERS KARLSSON, Swedbank
ROLF MARQUARDT, Handelsbanken
CHRISTOPHER REES, Nordea Bank
MASIH YAZDI, SEB
ANNA-LENA AXBERGER, Danske Bank
KLAS DANIELSSON, SBAB