Hållbarhet

Hållbarhet

Banker hjälper privatkunder att förverkliga sina planer i livet och företagskunder att se sina företag växa. Det behöver göras på ett hållbart sätt.

Klimatomställningen är en utmaning för hela samhället som vi bara kan hantera tillsammans. Som bolånekund i en bank kan man bli erbjuden hjälp med finansieringen för att göra bostaden mer energieffektiv. Som företagskund kan man bli erbjuden att diskutera företagets plan för att klara av omställningen i linje med Sveriges och EU:s klimatmål.

För banken handlar det om att hantera de risker som klimatomställningen innebär. Det hjälper till att lösa kundernas och samhällets utmaningar. Det är bankernas viktigaste bidrag till klimatomställningen.

Hållbarhet är mer än klimat. Banker tittar på om det finns utmaningar hos företagskunderna även när det gäller biologisk mångfald och utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Hållbarhet är också att motverka osunda villkor i byggbranschen. Som företag bedriver banker ett omfattande arbete för att hindra kriminella från att dra nytta av banktjänster och äventyra kundernas säkerhet. Hållbarhet innefattar alltså klimat- och miljöfrågor, sociala frågor och ansvarsfullt företagande.

Bankföreningen stöttar våra medlemmar i arbetet med hållbarhetsfrågor.

- Vi följer de förslag som läggs fram och de beslut som fattas när det gäller klimatomställningen. I grund och botten är politiska beslut avgörande och EU har tagit stora kliv som påverkar kostnaderna för utsläpp.

- Vi vill se en reglering för finansiella företag på hållbarhetsområdet – om bland annat hållbarhetsrisker och transparens – som stödjer bankerna och kan användas effektivt.

- Vi jobbar för att få samhällsaktörer att arbeta i samma riktning för att klara hållbarhetsutmaningarna.

På denna sida finns artiklar från Bankföreningen som berör hållbarhet. Om du är intresserad av hur bankerna arbetar med hållbarhet finns mycket information att ta del av på bankernas egna webbplatser.