Banklagsnytt

Banklagsnytt

Banklagsnytt ger information om lagförslag och nyligen beslutade lagändringar av betydelse för den finansiella sektorn.

Här finner du en förteckning över utredningsförslag med länkar till betänkanden och promemorior samt länkar till Bankföreningens remissyttranden.

Banklagsnytt innehåller också uppgifter om när ett regeringsförslag kan väntas samt information om och länkar till lagrådsremisser, propositioner och riksdagens utskottsbetänkanden.