Hållbarhet

Bankernas gemensamma klimatfärdplan (2021)

Bankerna i Sverige har tagit fram en gemensam klimatfärdplan för den svenska bankbranschen. Färdplanen presenterades den 20 maj 2021. I färdplanen åtar bankerna sig att anpassa sin verksamhet för att bidra till att Sverige når klimatmålet om netto-noll koldioxidutsläpp år 2045. Färdplanen är framtagen av Svenska Bankföreningen och dess medlemsbanker.

Investeringsbehovet för Sveriges klimatomställning är omfattande och finansieringsgapet behöver slutas. Internationella bedömningar pekar på ett ytterligare investeringsbehov på 1 – 2,5 procent av Sveriges BNP per år fram till åtminstone 2030. Det innebär årliga investeringar på mellan 50 och närmare 130 miljarder kronor om året. Klimatfärdplanen höjer bankernas gemensamma ambitionsnivå att underlätta dessa investeringar.

Färdplanens viktigaste syfte är att bankbranschen ska bidra till att Sverige ska nå målet om netto-noll utsläpp senast år 2045. Det innebär ett omfattande arbete där bankerna åtar sig att integrera klimataspekter i hela sin kärnverksamhet.  Med färdplanen kompletteras bankernas befintliga arbete och ambitionsnivån höjs.