Organisation

Ledningsgruppen

Bankföreningens ledningsgrupp består av:

Hans Lindberg, vd
Åsa Arffman, chefsjurist
Johan Hansing, chefsekonom
Leif Trogen, chef för avdelningen finansiell infrastruktur
Henrik Bergman, bitr chef för avdelningen finansiell infrastruktur
Sophie Steen, administrativ chef
Linus Adolphson, chef för samhällskontakter
Lena Barkman, kommunikations- och presschef 

Vill du komma i kontakt med någon i ledningsgruppen finns respektives kontaktuppgifter under fliken Kansliet - Medarbetare.