Organisation

Ledningsgruppen

Bankföreningens ledningsgrupp består av:

Hans Lindberg, vd
Åsa Arffman, chefsjurist
Johan Hansing, chefsekonom
Henrik Bergman, chef för avdelningen finansiell infrastruktur
Sophie Steen, administrativ chef
Linus Adolphson, chef för samhällskontakter
Lena Barkman, kommunikations- och presschef 

Vill du komma i kontakt med någon i ledningsgruppen finns respektives kontaktuppgifter under fliken Kansliet - Medarbetare.