Bankhistorik

Bankhistorik

Den svenska bankmarknaden förändras ständigt. Nya banker etableras och andra avvecklas. Genom förvärv och fusioner försvinner gamla banknamn och nya tillkommer. Samtidigt medför den ökade internationaliseringen att allt fler utländska banker startar verksamhet i Sverige.

I Bankföreningens bankhistorik kan du söka information om banker, såväl om de banker som fortfarande är aktiva som om de banker som inte längre finns kvar. Det är också möjligt att få information om vilka händelser som inträffade ett specifikt år.