Bankhistorik

Bankhistorik

Den svenska bankmarknaden förändras ständigt. Nya banker etableras och andra avvecklas. Genom förvärv och fusioner försvinner gamla banknamn och nya tillkommer. Samtidigt medför den ökade internationaliseringen att allt fler utländska banker startar verksamhet i Sverige.

I Bankföreningens Bankhistorik kan du söka information om banker, både aktiva och sådana som har upphört. Det är också möjligt att söka på ett specifikt år för att få information om händelser som inträffade då.

Bankhistoriken omfattar svenska bankaktiebolag och svenska filialer till utländska banker. Uppgifterna i Bankhistoriken hämtas framförallt från Finansinspektionens företagsregister, där alla företag med banktillstånd från Finansinspektionen finns registrerade, samt från bankernas finansiella redovisning och hemsidor.