Banksäkerhet

De sju stegen - information för kontroll av identitet

Handboken De sju stegen innehåller information för kontroll av identitet, svenska id-handlingar godkända av bankerna, kort för betalning samt information om infärgade sedlar. Den ger även vägledning om Riksbankens regler för infärgade sedlar.

De sju stegen produceras och distribueras av Kronan Säkerhet på uppdrag av Svenska Bankföreningen.

Det finns även ett utbildningsmaterial upplagt som självstudier på www.desjustegen.se samt möjlighet att erhålla utbildningar anpassade till den egna verksamheten.