Policydokument

Konkurrensen mellan bankerna i ett internationellt perspektiv (2020)

I den allmänna debatten tecknas ofta en bild av bristande konkurrens på den svenska bankmarknaden. Det är svårt att direkt mäta hur intensiv konkurrensen är på en marknad. Det finns dock ett antal indikatorer som brukar tyda på mer eller mindre god konkurrens. En jämförelse mellan den svenska bankmarknaden och bankmarknader i Europa visar att marknadsstrukturen ger goda förutsättningar för konkurrens i Sverige. Ser man på bankernas beteende, så uppträder svenska banker också på ett sätt som är typiskt för företag som befinner sig på en marknad med väl fungerande konkurrens.