Byta bank - privatperson

Byta bank - privatperson

För att underlätta för dig som kund att byta bank har Svenska Bankföreningen, tillsammans med sina medlemsbanker, tagit fram gemensamma rutiner för bankbyte. Detta gäller betalkonto och tillhörande tjänster.

Vänd dig till din nya bank som hjälper dig att öppna nya konton och tjänster samt att avsluta konton och tjänster hos din gamla bank. Under förutsättning att du har lämnat komplett information till din nya bank ska bankbytet normalt inte ta längre tid än 3 - 5 vardagar. Bankerna tar inte ut några avgifter för att hjälpa till med bankbytet.

För att underlätta bankbyte har Bankföreningen tillsammans med sina medlemsbanker tagit fram två faktablad.

Faktabladet Byta bank - så här går det till beskriver som steg-för-steg hur bankbytet går till.

Faktabladet Checklista för dig som vill byta bank är en checklista över vad du bör tänka på och visar vilka uppgifter du behöver lämna till din nya bank.

Din nya bank hjälper också till om du till exempel vill byta fondkonton eller lägga om dina lån. Men det kan ta längre tid att genomföra än tre dagar och omfattas inte av Bankföreningens rutin.