Avdelningar

Avdelningar

Avdelningen för finansiell infrastruktur

 • ansvarar på medlemsföretagens uppdrag för utveckling och förvaltning av system och regelverk för betalningar och clearing samt utformar branschöverenskommelser och behandlar allmänna banktekniska frågor.

 • medverkar till en svensk tillämpning av globala standarder.

 • svarar för utredningar, råd och anvisningar på det brottsförebyggande området.

 • stöder och samordnar medlemsföretagen i säkerhets- och beredskaps-frågor samt förvaltar föreningens säkerhets- och beredskapsrekommendationer.

Avdelningen för juridik

 • granskar lagförslag som berör banker, hypoteksbolag och finansbolag samt utformar yttranden och framställningar i lagstiftningsfrågor.

 • granskar förslag till EG-direktiv på det finansiella området och avger yttranden över dessa.

 • granskar förslag till föreskrifter och allmänna råd från bland andra Finansinspektionen och utformar yttranden.

 • bevakar juridiska frågor genom deltagande i internationella organ.

 • bidrar till utvecklingen av branschpraxis genom att ge ut branschrekommendationer.

Avdelningen för ekonomi & analys

 • bevakar, utreder och informerar medlemsföretagen om ekonomiska frågor.

 • samarbetar med medlemsföretagen i remissärenden och förhandlingar med departement och myndigheter i frågor som rör bland annat kapitaltäckning, tillsyn, redovisning, sparande, skatter, bostadsfinansiering och konkurrens.

 • sammanställer statistik om kreditinstituten och kreditmarknaden.