Standarder

Standarder

Syftet med standarder är att skapa en gemensam plattform att arbeta utifrån, där till exempel alla förstår innebörden av olika begrepp, har ett enhetligt tillvägagångssätt eller har ett definierat minimikrav.

Standardisering är ett arbete för att ta fram gemensamma lösningar. Att använda standarder ska leda till förenklingar och kostnadsbesparingar i implementering och förenkling för användaren.

Standardiseringsarbetet brukar genomföras i tekniska kommittéer, arbetsgrupper eller projekt, där deltagarna kommer från intresserade företag, organisationer, myndigheter etc.

Svenska Bankföreningens arbete

Bankföreningen bevakar nationell och internationell standardisering inom den finansiella sektorn. Syftet är att vid behov samordna bankgemensamma frågeställningar kring standardisering av finansiella tjänster. Målgruppen är Bankföreningens medlemmar.