Finansiell EDIFACT

Finansiell EDIFACT

EDIFACT-formatet används idag i en begränsad omfattning och då i katalogversionen D.96A. Notera att EDIFACT-formatet för finansiella tjänster ej längre underhålls av UN/Cefact eller av Bankföreningen. EDIFACT-meddelanden presenteras som stöd för tidigare implementeringar.

På Bankföreningens hemsida beskrivs EDIFACT-meddelanden för finansiella tjänster på två olika sätt:

  • som en Affärstransaktion
  • som en Meddelandetillämpning
     

Affärstransaktionen

Affärstransaktionen är en affärsmässig beskrivning av ett visst informationsflöde, till exempel ett betalningsuppdrag. Denna beskrivning är lämplig för affärssidan i företaget.

Informationsflödet beskrivs utifrån dess:

  • funktion; användningsområde och parter
  • omfattning; översiktlig funktion, struktur, tillämpning och innehåll
  • informationsstruktur; betalningsuppdrag, debet- och kredituppdrag, referensinformation, avisering och kontorapport
  • detaljinnehåll med alla affärstermer som ingår i den aktuella affärstransaktionen
  • exempel på affärstransaktionernas tillämpning

Meddelandetillämpning D.96A

Meddelandetillämpning är en teknisk beskrivning över EDIFACT-meddelandet, ett så kallat subset, framtaget utifrån den av UN/CEFACT/TBG5 framtagna MIG'en för meddelandet. Denna beskrivning är lämplig för it-/tekniksidan i företaget.

Meddelandetillämpningen är tillämpningsanvisningar för meddelanden ur UN/EDIFACT, katalog D.96A. De segment och dataelement som används specificeras med kodvärden, kvalificerare och explicit markering om förekomst. I de dataelement där någon form av affärsrelaterad information förekommer, till exempel datum, identiteter, belopp eller betalningssätt, anges nummer och namn på den aktuella affärstermen.

Termkatalogen

Termkatalogen ger en beskrivning över samtliga affärstermer.

Ett centralt begrepp är AFFÄRSTERMEN som är en benämning på varje enskild del i ett informationsflöde. För att unikt identifiera varje affärsterm, har den åsatts en unik identitet och ett namn, exempelvis E001, Betalningsbelopp. Identiteten återfinns genomgående i hela dokumentationssamlingen för att undvika missförstånd och underlätta tolkningen.

Termkatalogen innehåller en komplett specifikation av alla affärstermer som ingår i affärstransaktionerna. Specifikationerna är oberoende av vilken affärstransaktion som avses. Specifika regler och villkor som endast gäller inom vissa affärstransaktioner, anges i förekommande fall.

Termkatalogen kan med fördel användas som en ordlista för beskrivningar och format för varje enskild affärsterm.

Säkerhet – EDIFACT

Recommended Practice For Message Flow and Security for EDIFACT Payments. En rekommendation för meddelandehantering och säkerhet för EDIFACT-betalningar Recommended Practice.

Dokumentet presenterar en global rekommendation för hur meddelandeflöden, kvittenser och säkerhet ska hanteras vid EDIFACT-betalningar. Säkerhetshanteringen presenteras i Appendix i dokumentet.

AUTACK Secure Authentication & Acknowledgement Message (April 1999).
Ett EDIFACT-meddelande för säkerhetsinformation.