Finansiell EDIFACT

EDIFACT - Affärstransaktion

Affärstransaktion är en affärsmässig beskrivning av ett visst informationsflöde, exempelvis ett betalningsuppdrag. Denna beskrivning är lämplig för affärssidan i företaget.

Betalningsuppdrag - PAYMUL

...innehåller alla de uppgifter som behövs för att utföra en betalning. Betalningsuppdraget ger betalningsförmedlaren (banken) i uppdrag att överföra ett visst belopp i en viss valuta från ett visst avsändarkonto till ett visst mottagarkonto. Det multipla betalningsuppdraget (MUL) ger möjlighet att överföra flera sådana uppdrag i ett och samma meddelande. För att ange betalnings information ska meddelandet Betalningsorsak/dokumentinformation, DOC, användas.

PAYMUL (pdf)

Debetavisering - DEBMUL

...innehåller alla de uppgifter som behövs för att banken ska kunna avisera kunden om ett uttag från kundens konto i banken. Kunden har möjlighet att automatiskt pricka Debetaviseringen mot insända Betalningsuppdrag - PAYMUL.

DEBMUL (pdf)

 Kreditavisering - CREMUL

...innehåller alla de uppgifter som behövs för att banken ska kunna avisera kunden om en insättning på kundens konto i banken. Det finns möjlighet att automatiskt pricka Kredit- aviseringen (ankommande betalningar) mot t ex kundreskontran. För att ange betalningsinformation ska meddelandet Betalningsorsak/dokumentinformation - DOC, användas.

CREMUL (pdf)

Finansiell kontorapport - FINSTA

...innehåller alla de uppgifter som behövs för att banken ska kunna lämna ett kontoutdrag avseende kundens konto i banken. Kunden har möjlighet att maskinellt hantera kontoutdraget i egna system.

FINSTA (pdf)

Statusrapport - BANSTA

...är en statusrapport på tidigare sända uppdrag, t ex betalningsuppdrag, från banken till kunden. Den används för att informera om status för dessa ursprungliga uppdrag i de fall de är accepterade av banken alternativt att uppdragen har avvisats av banken, tillsammans med uppgift om orsaken. En statusrapport kan referera till flera tidigare insända uppdrag. Statusrapporten utgör då en Multipel Statusrapport.

BANSTA (pdf)

Betalningsorsak- DOC

... innehåller de uppgifter som betalningsavsändare och betalnings- mottagare har kommit överens om. Banken använder inte informationen utan vidareförmedlar den endast till betalningsmottagaren.

DOC (pdf)

Servicesegment i EDIFACT

Den här beskrivningen omfattar detaljerade anvisningar för hur service- segmenten i EDIFACT används när finansiella meddelanden utväxlas mellan banker och deras kunder, d.v.s. servicesegment på överföringsnivå (UNA, UNB och UNZ). De servicesegment som ingår i själva meddelandet återfinns i respektive meddelandetillämpning.

Servicesegment (pdf)

Termkatalogen

...innehåller en komplett specifikation av de affärstermer som ingår i affärstransaktionerna. Affärstransaktionerna hänvisar till affärstermskatalogen.

Termkatalogen (pdf)