Byta bank - företag

Byta bank - företag

För att underlätta för företag som önskar byta bankkonto och tjänster kopplade till kontot har Bankföreningen tagit fram rutin. Den bygger i stort sett på den rutin som gäller för privatpersoner men är givetvis anpassad för de speciella förhållanden som gäller för företag. Rutinen omfattar samtliga företagsformer, föreningsformer och stiftelser. Den är dock inte anpassad för större och mer komplexa företag.

Som företagskund ska du, precis som gäller för privatpersoner, vända dig direkt till din nya bank så hjälper de dig att avsluta konton och tjänster hos din tidigare bank. Därmed får du fylla i en blankett, som den nya banken sedan skickar till den gamla. Denna blankett är anpassad för att fånga upp de uppgifter som är av betydelse när företag byter bank - till exempel fält för firmatecknare, uppgifter om bankgiro, kortinlösenavtal, dagskasseavtal etc.

Den nya rutinen är tänkt att kunna användas för samtliga företagsformer, föreningsformer och stiftelser. Den är dock inte anpassad för större och mer komplexa företag.

Bankföreningen har också tagit fram en checklista riktad till företag, som visar vilka uppgifter som behöver lämnas till den nya banken. För att bytet ska ske så smidigt som möjligt är det viktigt att informationen om tidigare konton och tjänster är komplett när den lämnas till den nya banken.

Uppdaterad den 8 september 2014.