Vad är penningtvätt?

Vad är penningtvätt?

Syftet med penningtvätt är att dölja att pengar kommer från brottslig verksamhet, så att pengarna kan konsumeras eller investeras i den legala ekonomin utan att väcka misstankar, det vill säga att sopa bort de brottsliga spåren.

Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet. Pengar eller andra tillgångar som är vinster från brottslig verksamhet är svåra att använda direkt utan att dra till sig brottsutredande myndigheters uppmärksamhet. Genom olika aktiviteter och transaktioner försöker därför brottslingar tvätta pengar och därigenom dölja deras brottsliga ursprung så att de kan redovisas öppet. Både kriminell verksamhet och penningtvätt är internationella företeelser och sker ofta över nationsgränserna. Penningtvätt är ett brott i sig självt.

De pengar som tvättas kommer från olika typer av brottslig verksamhet, som narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, illegal vapenhandel, mutbrott, handel med övergreppsbilder med mera.

Den som vill dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet kan försöka utnyttja banksystemet för att tvätta pengar. Upplägg för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerade. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet och telefon. Juridiska personer, som till exempel aktiebolag och föreningar kan också utnyttjas för att tvätta pengar. Pengar kan också tvättas helt utanför banksystemet.

Vad är terrorismfinansiering?

Terrorister behöver medel för att finansiera sin verksamhet och ofta är det andra personer som bidrar med de pengar eller andra tillgångar som behövs. Terrorismfinansiering är straffsanktionerat i lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom, i syfte att den ska användas till terrorverksamhet kan ge fängelsestraff upp till sex år, om brottet bedöms vara grovt.

Terrorismfinansiering kan ske både med legala medel och med pengar som kommer från brottslig verksamhet och man utnyttjar det finansiella systemet för att överföra pengarna till det land där de ska användas.