Allmän information om bolån

Allmän information om bolån

För att erbjuda konsumenter allmän information om bolåneprodukter har Bankföreningens medlemmar tagit fram ett gemensamt faktablad.

Faktabladet har tagits fram gemensamt av de banker som är medlemmar i Svenska Bankföreningen för att ge konsumenter en allmän information om  bolåneprodukter. De produkter som erbjuds av enskilda banker kan därför  på vissa punkter avvika från denna beskrivning. Vissa banker kompletterar denna beskrivning med information om sina egna produkter och villkor.