Medlemmar

Associerade medlemmar

Svenska Bankföreningen erbjuder från och med 2024 möjlighet till associerat medlemskap. Erbjudandet gäller inledningsvis kreditmarknadsföretag, medlemsbanker och sparbanker. Ansökan görs till Bankföreningens kansli och beslut om att anta företag som associerad medlem fattas av Bankföreningens styrelse.

Associerade medlemmar i Svenska Bankföreningen:

Borgo
Box 24088
104 50 Stockholm
Tel: 010-525 25 00

Sparbanken Syd
Box 252
271 25 Ystad
Tel: 0411-82 20 00

Svensk Exportkredit 
Box 194
101 23 Stockholm  
Tel: 08-613 83 00