Medlemmar

Medlemsbanker

Bankföreningen har 31 medlemsbanker samt finansbolag och bostadsinstitut (hypoteksbolag) som ingår i bankkoncernerna. Även filialer till utländska banker som är verksamma i Sverige ingår i föreningen.

Medlemmarna har:

  • möjlighet att ta del av föreningens arbete inom bland annat juridik och bankteknik

  • tillgång till Bankföreningens internationella kontaktnät genom bland annat föreningens medlemskap i EBF - European Banking Federation

  • möjlighet att påverka branschens självreglering samt medverka i expertgrupper och initiera branschfrågor som föreningen kan driva

  • tillgång till de marknadsanalyser och undersökningar som föreningen genomför samt löpande information om aktuella frågor.

 

Intresserad av medlemskap?

Välkommen att kontakta oss!

Svenska Bankföreningen
info@swedishbankers.se
+46 (0)8 453 44 00