Betalningar

Betalningar

Vid sidan av mindre kontantbetalningar sker praktiskt taget alla betalningar i Sverige genom förmedling av bankerna eller kontokortsföretagen.

De vanligaste betalningsinstrumenten är olika former av betalkort och elektroniska gireringar (digitala betalningar och över föringar). Flertalet av betalningarna är kopplade till transaktionskonton i bankerna. På transaktionskonton registreras bland annat löneinsättningar, uttag i bankomater, kortköp, betalningar och överföringar.

Elektroniska betalningar

Under de senaste decennierna har pappersbaserade betalningar som blankettgireringar, checkar och kassabetalningar i snabb takt ersatts av olika former av elektroniska eller digitala betalningar.

En undersökning av Riksbanken från 2022 om svenskarnas betalningsvanor visar att vi i Sverige föredrar att använda elektroniska betalningar, till exempel har 90 procent av svenskarna använt bankkort den senaste månaden och 82 procent har använt Swish. Samtidigt har andelen som använder pappersbaserade betalningsmedel minskat. Privatpersoner som betalat med kontanter den senaste månaden uppgick till 34 procent och de som använt pappersbaserade giroblanketter uppgick till 4 procent.

En av de elektroniska betalningsformerna är e-faktura. Med e-faktura kommer räkningen direkt i elektronisk form till kundens internetbank med alla nödvändiga uppgifter för godkännande och betalning. Under 2022 uppgick antalet e-fakturor till privatpersoner till 155 miljoner.

Den mobila överförings- och betalningstjänsten Swish startade i slutet av 2012. Då introducerades möjligheten för privatkunder att skicka pengar med mobilen givet att de har mottagarens mobilnummer. Överföringen sker i realtid och pengarna kommer direkt in på mottagarens konto. Swish blev på kort tid ett alternativ till kontanta betalningar mellan privatpersoner. Successivt har även Swishtjänster för betalningar till företag och föreningar lanserats som tar en allt större andel av det totala antalet betalningar. Under 2022 utfördes 916 miljoner transaktioner i Swish, varav hälften var mellan privatpersoner och hälften till företag.

Girobetalningssystem

Majoriteten av alla betalningar mellan privatpersoner och de flesta företag hanteras av Bankgirot, som hanterar massbetalningar på den svenska marknaden. Bankgirots system för massbetalningar hanterar en rad olika betalningstransaktioner, till exempel bankgirobetalningar, banköverföringar, slutreglering av kortbetalningar och kontantuttag i uttagsautomat.

Uttagsautomater

Det svenska systemet med uttagsautomater är också väl utbyggt med cirka 2 304 automater. År 2021 gjordes 58 miljoner uttag på i genomsnitt ca 1 350 kronor i dessa automater.

Framtida betalinfrastruktur

Stora förändringar sker idag inom betalningsområdet. Ändrade kundbeteenden skapar förväntningar på snabba, säkra och mer effektiva betalningstjänster.

För att behålla positionen som ett av de mest effektiva betalningssystemen arbetar Sverige och de övriga nordiska länderna med att skapa en ny modern betalinfrastruktur. Den ska vara anpassad för dagens och framtidens behov av betaltjänster, med de möjligheter som nya europeiska regler och standarder ger. 

Den nya betalinfrastrukturen kommer att baseras på nordiska regelverk som upprättas av Nordic Payments Council. Dessa kommer till exempel att hantera betalningar i realtid och ha ett format som medger att mer information skickas med betalningen. Sverige blir det första landet i Norden att gå över till den nya nordiska betalinfrastrukturen som kommer att levereras av clearingorganisationen P27 Nordic Payments.