Svensk bankmarknad

Betalningar

Vid sidan av mindre kontantbetalningar sker praktiskt taget alla betalningar i Sverige genom förmedling av bankerna eller kontokorts­före­tagen. De vanligaste betalningsinstrument­en är olika former av betalkort och elektroniska gireringar (digitala betalningar och överföringar). Flertalet av betalningarna är kopplade till transaktionskonton i bankerna. På transaktionskonton registreras bland annat löne­in­sätt­nin­gar, uttag i bankomater, kortköp, betalningar och överföringar.

Elektroniska betalningar

Under de senaste decennierna har pappersbaserade  betalningar som blankettgireringar, checkar och kassa-betalningar i snabb takt ersatts av olika former av  elektroniska eller digitala betalningar. Exempelvis har användningen av olika former av betalkort ökat från  cirka 170 miljoner transaktioner 1997 till cirka 3 350 miljoner transaktioner under 2017.

Enligt en undersökning av Riksbanken om svenskarnas betalningsvanor så framgår det att en stor del av svenskarna betalar räkningarna elektroniskt via internetbank eller autogiro under 2018. Samtidigt gick andelen som betalar med pappersbaserade giroblanketter ned till 13 procent 2018.

En av de elektroniska betalningsformerna är e-faktura. Med e-faktura kommer räkningen direkt i elektronisk form till kundens internetbank med alla nödvändiga uppgifter för godkännande och betalning. Under 2017 uppgick antalet e-fakturor till privatpersoner till 138 miljoner.

Den mobila överförings- och betalningstjänsten Swish startade 2013 och innebär att privatkunder kan skicka pengar med mobilen givet att de har mottagarens mobilnummer.  Överföringen sker i realtid och pengarna kommer direkt in på mottagarens konto. Swish har på kort tid blivit ett alternativ till kontanta betalningar mellan privatpersoner, men även till företag och föreningar där det tidigare var svårt med uppkoppling för kortbetalning. Under 2018 utfördes 397 miljoner transaktioner i Swish.

Girobetalningssystem

Majoriteten av alla betalningar mellan privatpersoner och de flesta företag hanteras av Bankgirot. Bankgirot ägs gemensamt av sju större banker och hanterar mass-betalningar på den svenska marknaden. Bankgirots system är tekniskt avancerat och klarar av att snabbt och säkert utföra en stor mängd betalningar. Bankgirots system för massbetalningar hanterar en rad olika betalningstransaktioner, till exempel bankgirobetalningar, banköverföringar, slutreglering av kortbetalningar och kontantuttag i uttagsautomat.

Uttagsautomater

Det svenska systemet med uttagsautomater är också väl utbyggt med cirka 2 655 automater. År 2017 gjordes 121 miljoner uttag på i genomsnitt cirka 1 000 kronor i dessa automater. Systemet används på ett rationellt sätt i och med att alla bankomater kan användas av i princip samtliga bankkunder.