Svensk Bankmarknad

Betalningar

Vid sidan av mindre kontantbetalningar sker praktiskt taget alla betalningar i Sverige genom förmedling av bankerna eller kontokorts­före­tagen. De vanligaste betalningsinstrument­en är olika former av betalkort och elektroniska gireringar (digitala betalningar och överföringar). Flertalet av betalningarna är kopplade till transaktionskonton i bankerna. På transaktionskonton registreras bland annat löne­in­sätt­nin­gar, uttag i bankomater, kortköp, betalningar och överföringar.

Elektroniska betalningar

Under de senaste decennierna har pappers­baserade betalningar som blankettgirer­ingar, checkar och kassabetalningar i snabb takt ersatts av olika former av elektroniska eller digitala betalningar. Exempelvis har användningen av olika former av betalkort ökat från cirka 100 miljoner transaktioner i mitten av 1990-talet till cirka 2 500 miljoner transaktioner under 2015. Samtidigt har användningen av checkar i princip upphört.

Antalet elektroniska digitala betalningar har ökat kraftigt samtidigt som antalet pappers­baserade girobetalningar med blanketter minskat. Enligt en undersökning gjord av Riksbanken om svenskarnas betalningsvanor så betalade 79 procent räkningar via internetbank. I de yngre åldersgrupperna (upp till 34 år) är det 96 procent som betalar sina räkningar via internet år 2016. Samtidigt uppgick andelen som betalar med pappersbaserade giroblanketter till 15 procent år 2016.

En av de elektroniska betalningsformerna är e-faktura. Med e-faktura kommer räkningen direkt i elektronisk form till kundens internetbank med alla nödvändiga uppgifter för godkännande och betalning. Under 2015 låg e-fakturor till privatpersoner bakom 27 procent av alla privatpersoners girobetalningar över internet och uppgick till 109 miljoner stycken.

Den mobila överförings- och betalningstjänsten Swish startade 2013 och innebär att privatkunder kan skicka pengar med mobilen givet att de har mottagarens mobilnummer. Överföringen sker i realtid och pengarna kommer direkt in på mottagarens konto. Swish har på kort tid blivit ett alternativ till kontanta småbetalningar mellan privatpersoner, men även till företag och föreningar där det tidigare var svårt med uppkoppling för kortbetalning. Under 2016 utfördes 168 miljoner transaktioner i Swish. 

Girosystem

Det finns två olika girosystem i Sverige. Bank­girot ägs gemensamt av bankerna medan Plus­girot ägs av Nordea. Båda dessa konkurrerande system är tekniskt avancerade och klarar av att snabbt och säkert utföra en stor mängd betal­ningar. Girosystemen hanterar en rad olika betalningstransaktioner, till exempel intenetbetalningar, banköverföringar, kontoinsättningar samt girobetalningar via blanketter och internet.

Uttagsautomater

Det svenska systemet med uttagsautomater är också väl utbyggt med cirka 3 285 automater. År 2015 gjordes 154 miljoner uttag på i genomsnitt ungefär 994 kronor i dessa auto­mater. Systemet används på ett rat­io­nel­lt sätt i och med att alla bankers bank­omater kan användas av i princip samtliga bank­kunder.

Användning av kort, checkar o uttagsautomater

(miljoner transaktioner)

       1995       2005         2015
   Kortbetalning         101         970        2 845
   Kort uttagsautomater         281         321           154
   Checkar           46             1              0

Källa: Sveriges Riksbank

Uppdaterad i april 2017