Betalningar

Betalningar

Vid sidan av mindre kontantbetalningar sker praktiskt taget alla betalningar i Sverige genom förmedling av bankerna eller kontokortsföretagen. De vanligaste betalningsinstrumenten är olika former av betalkort och elektroniska gireringar (digitala betalningar och över föringar). Flertalet av betalningarna är kopplade till transaktions-konton i bankerna. På transaktionskonton registreras bland annat löneinsättningar, uttag i bankomater, kortköp, betalningar och överföringar.

Elektroniska betalningar

Under de senaste decennierna har pappersbaserade betalningar som blankettgireringar, checkar och kassabetalningar i snabb takt ersatts av olika former av elektroniska eller digitala betalningar.

Enligt en undersökning av Riksbanken om svenskarnas betalningsvanor så framgår det att en stor del av svenskarna betalar räkningarna elektroniskt via internetbank eller autogiro under 2018. Samtidigt gick andelen som betalar med pappersbaserade giroblanketter ned till 13 procent 2018.

En av de elektroniska betalningsformerna är e-faktura. Med e-faktura kommer räkningen direkt i elektronisk form till kundens internetbank med alla nödvändiga uppgifter för godkännande och betalning. Under 2018 uppgick antalet e-fakturor till privatpersoner till 148 miljoner.

Den mobila överförings- och betalningstjänsten Swish startade 2013 och innebär att privatkunder kan skicka pengar med mobilen givet att de har mottagarens mobilnummer. Överföringen sker i realtid och pengarna kommer direkt in på mottagarens konto. Swish har på  kort tid blivit ett alternativ till kontanta betalningar mellan privatpersoner, men även för företag och föreningar där  det tidigare var svårt med uppkoppling för kortbetalning. Under 2019 utfördes 529 miljoner transaktioner i Swish. 

Girobetalningssystem

Majoriteten av alla betalningar mellan privatpersoner och de flesta företag hanteras av Bankgirot. Bankgirot ägs gemen-samt av sju större banker och hanterar massbetalningar på den svenska marknaden. Bankgirots system för massbetalningar hanterar en rad olika betalningstransaktioner, till exempel bankgirobetalningar, banköverföringar, slutreglering av kortbetalningar och kontantuttag i uttagsautomat.

Uttagsautomater

Det svenska systemet med uttagsautomater är också väl utbyggt med cirka 2 672 automater. År 2018 gjordes 91 miljoner uttag på i genomsnitt ca 1 200 kronor i dessa automater.

Framtida betalinfrastruktur

Stora förändringar sker idag inom betalningsområdet. Ändrade kundbeteenden skapar förväntningar på snabba, säkra och mer effektiva betalningstjänster. Ny lagstiftning möjliggör för nya aktörer och ökar konkurrensen inom betalningsområdet. Teknikutvecklingen och nya internationella standarder ger möjlighet till att ta fram nya moderna och kundvänliga tjänster. I projektet P27 arbetar svenska, danska och finska banker med att ta fram en ny integrerad nordisk betalningsinfrastruktur för betalningar i realtid  inom och mellan de nordiska länderna.