Bankföreningen i EU

Bankföreningen i EU

Merparten av de lagar och regler som de svenska bankerna har att förhålla sig till beslutas på EU-nivå. Bankföreningen arbetar därför med att på plats i Bryssel följa och påverka de aktuella EU-processerna. En stor del av Bankföreningens EU-arbete sker också genom European Banking Federation (EBF), som är de europeiska ländernas gemensamma bankförening, med säte i Bryssel.

Bankföreningen har ett nära samarbete med de nordiska och baltiska bankföreningarna. Tillsammans med de nordiska bankföreningarna har vi sedan år 2019 ett representationskontor i Bryssel för vårt europeiska påverkansarbete.

En stor del av Bankföreningens EU-arbete sker genom European Banking Federation (EBF), som är de europeiska ländernas gemensamma bankförening som har sitt säte i Bryssel. EBF har till uppgift är att vara språkrör mot EU:s institutioner, som EU-kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet.

EBF består 32 nationella bankföreningar som tillsammans representerar cirka 3 500 banker – stora och små – med cirka två miljoner anställda. EBF:s kansli leds av en vd och har cirka 30 anställda.

Bankföreningens vd representerar Bankföreningen i EBF:s verkställande kommitté och Bankföreningens ordförande är ledamot i EBF:s styrelse. Bankföreningens experter deltar i många av EBF:s underkommittéer, som bland annat behandlar frågor inom skatteområdet, redovisning, kapitaltäckning och bankteknik etc.

Bankföreningen är på motsvarande sätt engagerad inom European Mortgage Federation (EMF) en samarbetsorganisation i Bryssel för europeiska hypoteksbolag, samt inom Leaseurope, som är samarbetsorgan för europeiska finansbolag.

Bankföreningen deltar dessutom i flera andra internationella organ, som till exempel European Payments Council (EPC) och International Chamber of Commerce (ICC) samt Institute for International Finance (IIF).