Visselblåsartjänst

Bankföreningens visselblåsartjänst

Svenska Bankföreningen (inklusive dess dotterbolag) strävar efter en transparent verksamhet som tillgodoser högt ställda krav på förtroende och kompetens. Vi är därför angelägna om att upptäcka och åtgärda eventuella brister i ett tidigt skede och därmed upprätthålla ett högt förtroende för vår verksamhet. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att anonymt rapportera misstankar om allvarliga brister eller missförhållanden.

Tjänsten är inte avsedd för synpunkter på enskilda bankers agerande. Bankerna har egna visselblåsningssystem där anmälningar kan göras anonymt. Har du misstankar om att en bank eller ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen bryter mot lag eller föreskrifter kan det anmälas till Finansinspektionen.

Rapporteringskanal för anonym rapportering och fortsatt dialog:

Länk till rapporteringskanalen
Du når rapporteringskanalen från PC, läsplatta och mobil.

Vi rekommenderar medarbetare hos Bankföreningen inklusive dess dotterbolag att nå rapporteringskanalen från en enhet som inte är ansluten till vårt intranät.

Här hittar du mer information:

  • Länk till Bankföreningens riktlinjer för visselblåsartjänsten 

Information om WhistleB - den externa part som administrerar tjänsten:

  • Länk till Frågor och svar kring visselblåsning