Bankföreningens historia

Svenska Bankföreningens historia 1880-2022

Boken Svenska Bankföreningens historia 1880-2022 är en översikt av Svenska Bankföreningens historia från år 1880 till i dag.

Boken skildrar Bankföreningens historia men även utvecklingen av det svenska bankväsendet sedan 1880 och fram till idag. 

Centrum för Näringslivshistoria har på uppdrag av Svenska Bankerna sammanställt boken och den är layoutad och producerad av Priority Group.

Boken blev nominerad till Publishingpriset 2022 inom kategorin Verksamhetshistoria. 

Boken finns att beställa på info@swedishbankers.se och kostar 200 kronor.