Situationen i Ukraina

Migrationsverket - uppehållstillstånd m m

Det rådande läget i Ukraina har medfört att många människor söker sig till olika länder i Europa. EU beslutade nyligen att ukrainska flyktingar omfattas av EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades för första gången.

Det rådande läget i Ukraina har medfört att många människor söker sig till olika länder i Europa.

EU:s så kallade mass­flykts­direktiv infördes 2001 och syftet är att ha ett regel­verk att aktivera vid en massiv till­strömning av fördrivna personer från tredje land. I början av mars kom EU-länderna överens om att aktivera mass­flykts­direk­tivet. Detta innebär bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett till­fälligt uppe­hålls­tillstånd i EU i minst ett år och med möjlig­het till förläng­ning i ytter­ligare två år.

Uppehållstillståndet som beviljas inom ramen för direktivet innebär att personer får tillgång till arbetsmarknaden och har rätt att arbeta. Vidare ger tillståndet även rätt till visst socialt skydd i form av viss sjukvård. För barn som omfattas av direktivet ges även rätten till skolgång. Direktivet möjliggör också att personer som söker skydd kan röra sig fritt inom EU, söka arbete och öppna bankkonto.

Uppehållstillståndet gäller för personer som har lämnat Ukraina efter den 24 februari 2022.
Dessa personer måste registrera sig hos Migrationsverket, Situationen i Ukraina - Migrationsverket