Bankföreningens logotyp

Bankföreningens logotyp

Svenska Bankföreningens logotyp är varumärkesskyddad av Patent- och registreringsverket (PRV). Symbolen och ordbilden får inte skiljas åt utan ska alltid presenteras som en enhet i sin fasta form. Det är inte tillåtet att beskära, byta färg på eller ändra logotypen på något annat sätt.

Logotypen finns i två utföranden:

3-radig samt 2-radig. Den 3-radiga ska användas i de flesta fall. Vid undantag kan den längre varianten på 2 rader användas.

Logotypen finns också i olika färgvarianter beroende på vilken produktionsmetod och hur många färger man vill använda.

  • Vid färg publikationer ska alltid en färglogotyp användas
  • När logotypen används i svartvita dokument och placeras på en ljus bakgrund ska den svarta varianten användas
  • På mörka eller brokigt mönstrade bakgrunder kan den negativa/vita logotypen användas.

Logotypens frizon

Frizonen anger minimiavståndet till annan grafik, text eller bild samt ytterkanten på material där logotypen ska placeras. Den rekommenderade frizonen är samma storlek som bokstaven S i "Svenska" och ska appliceras åt alla fyra håll.