Nordic-Baltic Financial Sector

Nordiska bankföreningar oroade över nya regelverk

De nordiska bankföreningarna skickade den 8 maj ett brev till John Berrigan, Director-General på DG Fisma på EU-kommissionen.

Brevet tog upp problemen med det ökande antal bedrägerier och oron över att de nya europeiska regelverken ytterligare kan öka risken för bedrägerier.