Statistik och rapporter

Bank- och finansstatistik

Bank- och finansstatistik är en statistisk beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras verksamhet. Statistiken publiceras årligen. Frågor om Bank- och finansstatistik? Christian Nilsson christian.nilsson@swedishbankers.se Tel 08-453 44 41