Klagomål

Klagomål

Alla banker har rutiner för att hantera sina kundklagomål. Rutinerna kan skilja sig åt mellan bankerna, men generellt fungerar de så här:

1. Vänd dig till din bank

Om du inte är nöjd med bankens handläggning av ditt ärende ska du så snart som möjligt klaga direkt hos din bank. Vänd dig i första hand till den som mottog eller utförde uppdraget. Blir du inte nöjd med beskedet kan du gå vidare inom banken och vända dig till bankens klagomålsansvarige. Kontaktuppgifter till dem får du av din bank.

2. Kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Du kan också diskutera ditt ärende med Konsumenternas Bank- och finansbyrå, som är en självständig och obunden rådgivningsbyrå.
Konsumenternas Bank- och finansbyrå

I många kommuner kan du också vända dig till konsumentvägledaren. Konsumentvägledaren i din kommun finner du på: 
Konsumentverkets webbplats

3. Klaga hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Kommer du inte överens med din bank kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN.) Det är bara du som konsument som kan göra anmälan.

För att kunna anmäla tvisten hos ARN måste:

- Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 2 000 kronor.

- Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till banken. Om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet till att banken slutligen tagit ställning till klagomålet har konsumenten ändå alltid möjlighet att skicka in anmälan inom två månader från den dag då kundombudsman eller liknande första gången fattat beslut i ärendet.
Läs mer på ARN:s webbplats