Money Week

Vad är Money Week?

Global Money Week är en global temavecka för att öka barn och ungas kunskaper i framförallt privatekonomi men även matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Ett flertal banker, myndigheter, organisationer och företag anordnar aktiviteter under veckan, som infaller den 18-24 mars 2024.

En av aktiveterna under Global Money Week är en digital frågesport - European Money Quiz - som den Europeiska Bankföreningen arrangerar varje år. I European Money Quiz tävlar ungdomar  mellan 13 och 15 år från hela Europa. Frågorna omfattar privatekonomi men även om matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap.

Svenska Bankföreningen anordnar det svenska mästerskapet. Läs mer om Money Quiz

Det globala initiativet Global Money Week samordnas av Child & Youth Finance International (CYFI).
Läs mer här.

Information om Money Week finns även på European Banking Federations hemsida