Money Quiz 2024

Money Quiz 2024

För att uppmärksamma privatekonomisk kunskap och öka medvetenheten om pengar och privatekonomi hos unga anordnas frågetävlingen European Money Quiz för högstadieelever. Tävlingen genomförs i hela Europa och Svenska Bankföreningen arrangerar det svenska mästerskapet som pågår den 1-31 mars 2024.

Det är sjunde året i rad som European Money Quiz arrangeras. Tävlingen som lockar tusentals ungdomar från 25 länder i Europa är ett initiativ som fokuserar på ungas kunskaper i privatekonomi. Syftet är att förbättra kunskaperna i privatekonomi men även i matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap.

Den svenska tävlingen pågår under perioden 1-31 mars 2024, och arrangeras av Svenska Bankföreningen. Tävlingen är webbaserad och det är du som lärare som bestämmer tidpunkten för genomförandet. Klicka på länken "Handledning för lärare" här ovan och se hur du anmäler klassen/klasserna. Anmälan är öppen till och med den 22 mars.

Money Quiz genomförs på plattformen Kahoot med hjälp av mobiltelefon eller dator, och eleverna tävlar klassvis eller enskilt. Frågorna handlar om privatekonomi, men även om matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Det förekommer ingen produkt- eller företagsreklam och det kostar inget att delta. Vi följer GDPR. 

De tre bästa klasserna får pris. 

Alla högstadieklasser i Sverige är välkomna att vara med att tävla! Vet du någon klass som vill vara med?

Förra året lockade tävlingen tusentals ungdomar i 25 europeiska länder. I det svenska mästerskapet, med över 1 500 deltagande elever, vann klass 9B på Vittra Gerdsken i Alingsås. 

Läs om hur tävlingen kan användas i undervisningen i en intervju med läraren för förra årets vinnarklass, Gabriella Drottz. Observera dock att Sverige inte kan delta i den europeiska finalen i år, på grund av nationella prov. Till artikel

Kontakta gärna mig om du har frågor:
Bodil Bjerre Sekund, Svenska Bankföreningen,bodil.bjerre-sekund@swedishbankers.se 

European Money Week är ett årligt initiativ som fokuserar på ungas kunskaper i privatekonomi. Under vecka arrangeras hundratals olika aktiviteter av banker, bankföreningar och myndigheter i hela Europa för att öka barn och ungas kunskaper i privatekonomi. En av aktiviteterna är European Money Quiz, som syftar till att öka medvetenheten om privatekonomi hos högstadieelever. European Money Quiz arrangeras av den Europeiska Bankföreningen och för den svenska uttagningstävlingen ansvarar Svenska Bankföreningen. European Money Week sker samma vecka som OECD: s Global Money Week.